آموزش Visual Basic

15,900 تومان 9,540 تومان

آموزش کامل ویژوال بیسیک به صورت تصویری و به مدت ۳۱ ساعت تهیه شده است. مجموعه آموزش ویژوال بیسیک به کدنویسی داده ها تحت Visual Studio می پردازد.

توضیحات

آموزش Visual Basic::

مشخصات آموزش Visual Basic بهکامان

شماره شناسنامه اثر ۰۴۲۰۷۹ – ۰۰۲۸۲ – ۸
مرجع صادر کننده  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
زبان  فارسي
نوع ديسک  DVD
تعداد ديسک  ۱ حلقه
مدت آموزش  ۳۱ ساعت
سطح آموزش  مقدماتي تا پيشرفته
سيستم عامل  windows 7 – 8 – 8.1 – 10 / 32-64bit
سایر توضیحات همراه با نرم افزار Visual Studio 2012

آموزش به صورت اینتراکتیو

سورس کامل مثالهای آموزش داده شده

 

توضیحات تکمیلی

فهرست مطالب آموزش کامل ویژوال بیسیک :

فصل اول:

 • برنامه Hello World
 • برنامه Birthday

فصل دوم:

 • تایپ های مرجع در برابر تایپهای ارزش

فصل سوم:

 • ویژگی های تازه IDE و زبان VB.NET
 • متد سازنده
 • کد Event Handler
 • پنجره های اصلی
 • فایلها و گسترش ها
 • فهرست Error
 • BreakPointsWindow
 • تغییرات زبان و Syntax
 • تغییرات آرایش ها
 • استفاده از ساختار if…then
 • عبارات کوتاه if …then
 • استفاده از Select Case
 • Exception Objects
 • کنترل رویداد
 • کنترل هایی برای جمع آوری ورودی
 • کنترل Check Box را آزمایش کنید.
 • استفاده از کادرهای گروهی و دکمه های رادیویی
 • گرفتن ورودی با کنترلهای Group BoxوRadio Button
 • برنامه ی Radio Button را اجرا کنید.

فصل چهارم:

 • افزوده منوها با استفاده از کنترل MenuStrip
 • یک منو ایجاد کنید.
 • افزودن کلیدهای دسترسی به فرمانهای منو
 • قراردادهایی راجع به منو
 • کلیدهای دسترسی را اضافه کنید.
 • ترتیب آیتم های منو را تغییر دهید.
 • پردازش انتخاب های منو
 • یک شیء برچسب به فرم اضافه کنید.
 • رویه های رویداد منو را ویرایش کنید.
 • برنامه Menu را اجرا کنید.
 • خصوصیات و متدهای ساعت سیستم
 • افزودن نوار ابزارها با استفاده از کنترل ToolStrip
 • نوار ابزار ایجاد کنید.
 • دکمه های نوار ابزار را جابجا کرده و حذف کنید.
 • استفاده از کنترلهای کادر گفتگو
 • کنترلهای Open File Dialog و Color Dialog را اضافه کنید.
 • یک شیء کادر تصویر اضافه کنید.
 • رویه های رویدادی که کادرهای گفتگوی متداول را مدیریت می کنند.
 • رویه رویداد دکمه Open را ویرایش کنید.
 • رویه رویداد دکمه Color را بنویسید.
 • برنامه Menu را اجرا کنید.
 • اختصاص کلیدهای میانبر به منوها
 • کلیدهای میانبر را به منوی Clock اختصاص دهید.

فصل پنجم:

 • طبقه Control
 • Scrollable Control Class
 • Digital Time
 • اختلاف در  Dialog Boxes
 • خواص جدید کنترل ها
 • کنترل Linked Label
 • کنترل Print Document
 • توارث تصویری
 • کلاس System.Drawing Graphics Class

فصل ششم:

 • شاخه سازی
 • روشهای عملی
 • پایانیابی
 • اجرای توارث اصلی
 • لغات کلیدی شاخص در VB.NET
 • شاخه های خلاصه شده
 • اشتراک متغیرها
 • رابط ها (Interface)
 • اشیاء غیر قابل برگشت

فصل هفتم:

 • خاصیت Start Position

فصل هشتم:

 • به کارگیری پرونده ها در دستیابی به داده های مرتبط
 • ستون داده ها

فصل نهم:

 • استفاده از توارث برای دسترسی به مرجع فرعی
 • آزمایش کردن میزبان از طریق مرورگر
 • ایجاد یک خدمت وب معامله شده
 • ارسال یک متن پیام
 • آغاز کردن یک زبان برنامه نویسی
 • پردازش همزمان
 • کاربردهای میز فرمان
 • ایجاد و فعال کردن دیالوگ چاپ
 • نصب خدمت

فصل دهم:

 • نمایش فایلهای HTML با اینترنت اکسپلورر

فصل یازدهم:

 • حذف اقدامات پردازشی از شرایط

فصل دوازدهم:

 • نوشتن حلقه For … Next
 • به کارگیری متغیر شمارنده در کنترلTextBox چند خطی
 • با استفاده از حلقه For … Next اطلاعات را نمایش دهید.
 • ایجاد حلقه های For … Next پیچیده
 • با استفاده از حلقه For … Next فایلها را باز کنید.
 • به کار گیری شمارنده ای که محدوده بزرگتری دارد.
 • از متغیر سراسری استفاده کنید.
 • دستور Exit For
 • نوشتن حلقه های Do
 • اجتناب از حلقه های بی پایان
 • با به کارگیری حلقه Do درجه حرارت ها را تبدیل کنید.
 • به کارگیری کلمه کلیدی Unit در حلقه های Do
 • درج تکه های کد
 • تکه کد نسخه فعلی ویندوز را درج کنید.

فصل سیزدهم:

 • یافتن و تصحیح خطاها
 • سه نوع خطا
 • شناسایی خطاهای منطقی
 • به کارگیری حالت اشکال زدایی
 • برنامه Debug Test را اشکال زدایی کنید.
 • ردیابی متغیرها با استفاده از پنجره Watch
 • ابزارهای اشکال زدایی که داده ها را نشان می دهند.
 • یک Visualizer متنی در اشکالزدا باز کنید.
 • استفاده از پنجره های Immediate و Command
 • با استفاده از پنجره Immediate مقدار متغیر را تغییر دهید.
 • به پنجره Command سوئیچ کنید.
 • حذف نقاط توقف

فصل چهاردهم:

 • پردازش خطاها با استفاده از دستورTry…Catch
 • چه موقع از اداره کننده های خطا استفاده کنیم؟
 • تنظیم تله
 • خطاهای مسیر و درایو دیسک
 • خطاهای درایو دیسک را تجربه کنید.
 • نوشتن اداره کننده خطای درایو دیسک
 • اداره کننده خطا را آزمایش کنید.
 • به کارگیری عبارت Finally برای انجام کارهای پاکسازی
 • به به کار گیری Finally کادر پیغام را نمایش دهید.
 • اداره کننده های خطای Try…Catch پیچیده تر
 • شیء Exception
 • چندین شرط خطای زمان اجرا را بررسی کنید.
 • ایجاد خطاها توسط خودمان
 • مشخص کردن مدت Retry
 • خطاهای زمان اجرا را با استفاده از متغیر ردیابی کنید.
 • به کارگیری بلوک های Try…Catch تو در تو
 • مقایسه اداره کننده های خطا با تکنیک های برنامه نویسی تدافعی
 • دستور Exit Try

فصل پانزدهم:

 • پروژه Lucky Seven
 • ماژول را اضافه کنید.
 • تابع HitRate را ایجاد کنید.
 • برنامه Track Wins را اجرا کنید.
 • یک رویه Sub کادر متنی ایجاد کنید.
 • برنامه TextBoxSub را اجرا کنید.

فصل شانزدهم:

 • به کار گیری آرایه ها برای مدیریت داده های عددی و رشته ای
 • کار با آرایه ای از متغیرها
 • ایجاد آرایه
 • تعریف آرایه با اندازه ثابت
 • تخصیص حافظه
 • کار با عناصر آرایه
 • اعلان آرایه و تخصیص مقادیر اولیه به آن
 • ایجاد آرایه با اندازه ثابت برای نگهداری دما
 • توابعUBound و LBound
 • از آرایه با اندازه ثابت استفاده کنید.
 • ایجاد آرایه پویا
 • به کارگیری آرایه پویا برای نگهداری دماها
 • حفظ محتویات آرایه با استفاده از RemDim Preserve
 • استفاده ازRemDim برای آرایه های سه بعدی
 • پردازش آرایه های بزرگ با استفاده از متدهای کلاس Array
 • از متد Array برای مرتب سازی آرایه ۳۰۰۰ عنصری استفاده کنید.

فصل هفدهم:

 • بررسی فایلهای متنی و پردازش رشته
 • خواندن فایلهای متنی
 • فضای نام My
 • کلاس StreamReader
 • به کار گیری متد ReadAllText
 • برنامه TextBrowser را بررسی کنید.
 • نوشتن فایلهای متنی
 • متد WriteAllText
 • کلاس StreamWriter
 • به کارگیری متد WriteAllText
 • برنامه Quick Note را اجرا کنید.
 • کد برنامه Quick Note را بررسی کنید.
 • پردازش رشته ها با استفاده از کلاس String
 • مرتب سازی متن
 • کار با کدهای اسکی
 • مرتب سازی رشته ها در کادر متنی
 • برنامه Sort Text را اجرا کنید.
 • بررسی برنامه Sort Text
 • محافظت از رشته ها با رمزگذاری ابتدایی
 • با تغییر کدهای اسکی متن را رمزدار کنید.
 • کد برنامه Encrypt را بررسی کنید.
 • به کار گیری عملگر Xor
 • با استفاده از عملگر Xor متن را رمزگذاری کنید.
 • بررسی کد برنامه رمزگذاری

فصل هجدهم:

 • کار با چاپگر
 • به کارگیری کلاس Print Document
 • چاپ متن از شیء کادر متنی
 • چاپ فایل های متنی چند صفحه ای
 • اضافه کردن کادرهای گفتگوی Print Preview و Page Setup
 • کنترلهای PrintPreviewDialog و PageSetupDialog را اضافه کنید

فصل نوزدهم:

 • شروع کار با ADO.Net
 • اصطلاحات فنی پایگاه داده
 • پنجره Data Sources
 • به کار گیری کنترل های مقید برای نمایش اطلاعات پایگاه داده
 • دستورات SQL و LINQ و فیلتر کردن داده ها

فصل بیستم:

 • نمایش داده ها با استفاده از کنترل Datagridview برای نمایش رکوردهای پایگاه داده
 • برقرار کردن اتصال به جدول پایگاه داده
 • فرمت بندی سلول های Datagridview
 • به روز رسانی پایگاه داده اصلی
 • به روز رسانی در پایگاه داده را فعال کنید.
 • دسترسی به داده ها در محیط فرم های Web

فصل بیست و یکم:

 • ایجاد سایت های وب و صفحات وب با استفاده از Visual Web Developer و ASP.NET
 • صفحات وب در برابر فرم های ویندوز
 • کنترل های سرور
 • کنترل های HTML
 • ساخت سایت وب با استفاده از Visual Web Developer
 • ملاحظات نیازمندی های نرم افزاری برای برنامه نویسی ASP.Net
 • استفاده از Web Page Designer
 • در نمای Design متن را اضافه کنید.
 • اضافه کردن کنترلهای سرور به سایت
 • استفاده از کنترلهای TextBox،Labe و Button
 • نوشتن رویه های رویداد برای کنترل های صفحه وب
 • معتبر سازی فیلدهای ورودی در صفحه وب
 • سفارشی سازی الگوی سایت وب
 • صفحه وب About.aspx را سفارشی کنید.
 • نمایش رکوردهای پایگاه داده در صفحه وب
 • تنظیم عنوان های سایت های وب

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آموزش Visual Basic”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی سایت
طراحی سایتسئوسرویس و تعمیر کولر گازیاجاره ویلا - فروش ویلا - ویلا شمال