آموزش Excel2013

16,600 تومان 9,960 تومان

این مجموعه آموزشی محصول شرکت بهکامان صبا است که بر روی 1 حلقه DVD و به مدت زمان 14 ساعت در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

آموزش Excel2013::

مشخصات آموزش Excel2013 بهکامان

شماره شناسنامه اثر ۰۴۵۰۶۲-۰۰۲۸۲-۸
مرجع صادر کننده  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
زبان  فارسي
نوع ديسک  DVD
تعداد ديسک  ۱ حلقه
نسخه  ۲۰۱۳
مدت آموزش  ۱۴ ساعت
سطح آموزش  مقدماتي تا پيشرفته
سيستم عامل  windows 7 – 8 – 8.1 – 10

 

توضیحات تکمیلی

مباحث آموزشي :

فصل ۱ )

محيط كاري Excel

قسمت هاي مختلف پنجره يExcel

جابجا كردن نوار ابزار دسترسي سريع

آشنايي با منوي File

سربرگ ها(Tabs)

كادر نام

نوار فرمول

معرفي صفحه كاري يا Worksheet

معرفي سلول، سطر و ستون

نوار وضعيت

دكمه ي Zoom

كار با پنجره ها و ابزارها

 پنجره Clipboard

آشنايي با تب HOME، INSERT، PAGE LAYOUT، FORMULAS و …

تغيير نما

آشنايي با Add-Ins

اضافه كردن ابزارها و دستورها به نوار ابزار دسترسي سريع

پنهان كردن نوار ابزار

پنهان كردن نوار فرمول

گسترش دادن نوار فرمول

كار با پنجره Help

دست يابي به پنجره ي تنظيمات Excel

كادر Excel Options

صفحه كاري (Worksheet) جديد

باز كردن صفحه ي كاري

ذخيره كردن فايل

بستن فايل صفحه گسترده

خروج از برنامه ي Excel

فصل ۲ )

كار با صفحه كاري(Sheet)

سلول فعال

فعال كردن سلول

آدرس سلول

آدرس دهي كاربرگ و سلول

محدوده ي سلول ها

انتخاب تمامي سلول ها

انتخاب محدوده اي از سلول هاي ناپيوسته

انتخاب سلول ها با داده ي خاص

حركت بين سلول ها

وارد كردن داده ها به سلول

ابزارهاي Alignment

حركت بين سلول ها با استفاده از صفحه كليد

كار با گستره ها

درج يك سطر

درج يك ستون

درج يك خانه يا گستره

پنهان كردن سطر

پنهان كردن ستون

ظاهر كردن سطر و ستون مخفي شده

ثابت كردن سطرها

ثابت كردن ستون

خارج كردن سطر و ستون از حالت ثابت شده

آشنايي با فرمول هاي Excel

آشنايي با فرمول ها

كار با فرمول هاي رياضي

عملوند

عملگر

فرمول هاي محاسباتي

فرمول هاي مقايسه اي

اولويت عملگرها

نوشتن يك جمع ساده

آدرس دهي به گستره ي يك كاربرگِ ديگر در فرمول

آدرس دهي دستي

آدرس دهي به گستره ي يك كتاب كار ديگر در فرمول

تغيير فرمت داده ها

پنجره ي Format Cells

نشان دادن اعداد اعشاري در سلول

تعيين فرمت اعشاري براي عدد

افزايش و كاهش تعداد ارقام اعشار

استفاده از مقدار يك سلول در سلول هاي ديگر

استفاده از فرمت تعيين شده براي يك سلول، در سلول هاي ديگر 

سفارشي كردن فرمت ها

نحوه كار با فرمت Scientific

نحوه كار با فرمت Custom 

نحوه قرار دادن اعداد به صورت متوالي

تغيير فونت و سايز سلول ها

قرار دادن دنباله اي مرتب از اعداد

قرار دادن دنباله اي از اعداد منفي

دستور Series

نمادها(Symbols)

علائمي كه توسط كليد Alt  ايجاد مي شوند.

استفاده از فرمول Char

كار با جدول Symbols

پنجره ي Symbols

فصل۳ )

تغيير نام يك كاربرگ

تغيير مكان يك كاربرگ 

حذف كاربرگ 

خطوط شبكه اي

تغيير رنگ خطوط شبكه اي

حذف يا اضافه كردن خطوط شبكه اي

حذف و اضافه كردن عنوان هاي كاربرگ

تنظيم رنگ زبانه ي كاربرگ

تنظيم رنگ چند كاربرگ

پاك كردن رنگ يك زبانه

تنظيم زمينه ي كاربرگ

تنظيم تصوير زمينه ي كاربرگ

تنظيم رنگ زمينه ي كاربرگ

حذف زمينه كاربرگ 

دو تكه كردن كاربرگ

تقسيم كاربرگ به دو تكه ي افقي

تقسيم كاربرگ به دو تكه ي عمودي

تقسيم كاربرگ به چهار تكه

فصل۴ )

رسم شكل

رسم دايره يا مربع كامل

اضافه كردن متن به شكل

قرار دادن كليپ آرت

درج تصاوير آنلاين ديگر 

قرار دادن يك تصوير

حذف تصوير

كم كردن حجم عكس ها

قرار دادن يك تصوير WordArt

تغيير قالب بندي WordArt

تغيير جهت WordArt

قرار دادن يك SmartArt

اضافه كردن يك منحني به SmartArt

تغيير شكل SmartArt

جابجايي ، تغيير اندازه و چرخش يك شكل گرافيكي

بريدن تصوير

بريدن تصوير با ضريب تناسب خاص

قالب بندي تصوير

اعمال سبك براي تصوير

اعمال جلوه براي تصوير

تعويض تصوير بعد از اعمال سبك

حذف قالب بندي

عدم نمايش preview

فصل۵ )

Edit محتواي سلول

تغيير محتواي سلول

حذف محتواي سلول

روش كپي كردن محتويات سلول ها

 Copyو Paste

كليدهاي ميانبر

كپي محتواي يك سلول در دنباله اي از سلول ها

مثال: تبديل فارنهايت به سلسيوس

اضافه كردن سلول ، سطر و ستون 

كار با دستورات Find & Select  و Sort

پيدا كردن و جايگزيني با استفاده از كادر Find & Replace

مرتب كردن سلول هاي يك ستون

مديريت صفحات كاري (Sheet)

 اضافه كردن صفحات كاري( Sheet)

تغيير جهت صفحه كاري

Hide يا پنهان كردن صفحات كاري

آشكار سازي صفحات كاري

تغيير دادن پهناي ستونها

Column Width

فرمان Auto Fit

ارتفاع سطرها

عرض و ارتفاع پيش فرض

سلول هاي مرجع ،نسبي،مطلق و تركيبي

سلول مرجع

سلول مطلق

سلول تركيبي

استفاده از مرجع تركيبي براي ايجاد جدول ضرب

مثال : فشار گاز

كار با ابزار Merge

دستور Subscript(نوشتن اعداد بصورت انديس)

مثال : محاسبه ي مقاومت

خطاي تقسيم بر صفر

فصل۶ )

چاپ

چاپ صفحه ي كاري

تنظيمات پنجره ي Print

كليد ميانبر چاپ

چاپ كردن چند كتاب كار (Workbooks)

چاپ كردن چند صفحه ي كاري (Worksheets)

تنظيم ناحيه ي چاپ

تنظيم دو يا چند ناحيه ي چاپ

حذف ناحيه ي چاپ

تنظيم عناوين براي چاپ شدن در تمامي صفحات

تنظيم يك ستون به عنوان سر فصل در تمامي صفحات چاپ

مديريت و تنظيمات صفحات چاپي

تنظيمات صفحه (Page Setup)

تنظيم حاشيه ها

تنظيم اندازه

تنظيم جهت

كادر Page Setup

سربرگ Page

سربرگ Margins

تنظيم كردن حاشيه هاي كاربرگ

Header and Footerسربرگ

كادر Header

سربرگ Sheet

استفاده از خط كش براي تنظيم حاشيه

تغيير جهت صفحه

قرار دادن خط انفصال

ايجاد سرصفحه و پاصفحه

المان هاي سرصفحه و پاصفحه

نشان دادن همه ي فرمول ها در صفحه

چاپ فرمول ها 

فصل ۷ )

 آشنايي با توابع و اجزاي آن

انواع تابع

معرفي اجزاي يك فرمول

آرگومان

تابع بدون آرگومان، تابع يك آرگومانه ، دو آرگومانه و تابع با تعداد آرگومان متغير

نكاتي كه در آرگومان ها بايد رعايت كرد

آرگومان شامل سلول و محدوده اي از سلول ها

آرگومان شامل يك مقدار ثابت

آرگومان شامل عبارت و تابع

توابع تو در تو

دسترسي به توابع از طريق زبانه ي FORMULAS

ورود توابع و استفاده از توابع مجموع و ميانگين

پنجره ي Insert Function

ايجاد تابع SUM از طريق Insert Function

ايجاد تابع SUM از طريق آيكن   ∑

ايجاد توابع ديگر ، از طريق آيكن 

نحوه كار با محاسبات توابع

تابع Average

تابع Count

تابع Min  و Max

نتايج تابع در نوار وضعيت

استفاده از Insert Function  براي محاسبه ي ميانگين

توابع مثلثاتي

معرفي توابع مثلثاتي

معرفي درجه و راديان

تبديل درجه به راديان

محاسبه يSin  زاويه

محاسبه يCos  زاويه

تبديل راديان به درجه

محاسبه ي ATAN  و ATAN2

تبديل فرمت ها در توابع مثلثاتي

توابع نمايي

معرفي توابع نمايي

EXP

LN

LOG10

LOG

تايپ تنها قسمتي از فرمول 

گردكردن اعداد

گرد كردن اعداد توسط Format Cells

تابع ABS

تابع CEILING

نابع EVEN

تابع FLOOR

تابع INT

تابع ODD

تابع Round

تابع Round Down

تابع Round Up

تابع TRUNC

نكات بيشتر در مورد گرد كردن

توابع آرايه اي

تابع MMULT

يك مثال براي ضرب آرايه ها 

آشنايي با چند تابع

تابع SQRT

تابع GCD

تابع LCM

تابع QUARTILE

تابع FACT

تابع RAND

تابع RANDBETWEEN

تابع MDETERM

چند تابع رياضي ديگر

تابع MOD

تابع PRODUCT

توابع آماري (STDEVP,STDEV,MEDIAN)

توابع مالي معروف نظير FV، IPMT، NPER  و …

آرگومان هاي توابع مالي 

تابع  (TIME)

تابع زمان

محاسبه ي اختلاف بين دنباله اي از دقايق

تبديل دقيقه به روز

تبديل روز به دقيقه

خطايابي

اطمينا از درست بودن گستره ي مرجع

اطمينان از درست بودن داده ها

اطمينان از درست بودن نحوي نگارش فرمول

اطمينان از درست بودن اولويت و محل عملگرها

آشنا شدن با برخي خطاهاي فرمولي

خطاي DIV/0

خطاي  #NAME

خطاي  #N/A

خطاي #NULL!

خطاي #NUM!

خطاي#REF!

خطاي #VALUE!

خطاي Circular Reference ( ارجاع چرخشي) 

فصل ۸ )

تابع IF  و توابع منطقي

معرفي تابع IF

پياده سازي تابع IF  با مثال

اجزاي يك عبارت شرطي


عملگرهاي مقايسه اي

پياده سازي تابع IF  با عملگرهاي مقايسه اي

بررسي بيشتر با چند مثال

توابع منطقي

AND, OR, NOT

پياده سازي تابع IF  با توابع منطقي

مثال هايي براي توابع منطقي

كار با تابع IF

اختصاص نام به يك سلول

مثال هايي مختلف براي كار با تابع IF

فرمت Percentage

تعريف نام گستره

استفاده از متن كاربرگ براي تعريف نام گستره

تغيير نام گستره

حذف نام گستره

قفل كردن صفحه ي كاري

پنجره ي Protect Sheet

برداشتن قفل صفحه كاري

توابع جستجوگر جدول

انواع جداول : افقي و عمودي

توابع جدول عمودي VLookup

توابع جدول افقي HLookup

ايجاد جستجوگر عمودي از طريق كادر Insert Function

يك مثال كامل براي كاربرد توابع جستجوگر

كار با مقادير True،False

تابع Match

تابع INDEX

مثال كاربردي

توابع Sum IF- Count IF

توابع Sum IF

توابع Count IF

ساخت اعداد تصادفي

Rand between

ثابت كردن مقادير تصادفي توليد شده

فصل ۹ )

معرفي انواع نمودار

ايجاد نمودار

كار با Insert Chart

تب FORMAT

تب DESIGN

گزينه ي Change Chart Type

ذخيره كردن بصورت الگو

دستور Switch Row Column

دستور Select Data

كادر Select Data Source

انتقال نمودار با استفاده از گزينه ي Move Chart

Chart Style

بخش Format

منوي Chart Elements

Legend

تغيير سايز Legend

دستور Shape Styles

دستور WordArt Styles

تغيير اندازه ي نمودار

دستور Chart Title

جابجايي ، اضافه كردن و ويرايش

گزينه هاي Chart Elements

دستور Format Selection

نكات مربوط به نمودارها

اضافه كردن يك Shape  به نمودار

گزينه ي Add Chart Elements

گزينه ي Chart Titles

گزينه ي Axis Titles

گزينه ي Legend

Data Labels

ويرايش برچسب ها

تبديل اعداد به ميليون

Gridlines

نشان دادن ديواره ها(Walls)

آناليز داده ها

Trendline

انواع Trendline

پياده سازي يك نمودار از ابتدا تا انتها و تنظيم گزينه هاي آن

گزينه ي Lines

نمودار ناحيه اي

كپي كردن نمودار

فصل ۱۰)

تنظيم ضوابط اعتبارسنجي داده ها

تنظيم سفارشي پنجره ي خطا

حذف ضوابط اعتبارسنجي

خلاصه كردن داده ها با استفاده از جمع هاي جزئي

تحليل داده ها با استفاده از سناريوها

ايجاد يك سناريو

نكات مربوط به سناريوها

شرح سناريو

نمايش سناريو

ويرايش سناريو

حذف سناريو

فراخواني بسته ي ابزاري تحليلي Excel

استفاده از ابزارهاي آماري

كاربرد توابع

مسائل فيزيكي- مدلسازي

محاسبه ي ارتفاع گوي بعد از پرش

كار با ريشه هاي معادلات غير خطي

نحوه كار با Goal Seek

 پيدا كردن ريشه هاي معادله درجه ۲

حل معادله غير جبري

تحليل معادله ي غير جبري با روش Goal Seek

معرفي روش Solver

دست يابي به Solver

تنظيمات پنجره Solver Parameters

تنظيم قسمت هاي مختلف Solver  با استفاده از Solver Options

حل چند نمونه مثال

پيدا كردن ريشه هاي معادله درجه ۳

بدست آوردن ريشه ها با روش Solver

ريشه هاي معادله ي درجه ۳ با تعيين شرط (دستور Add Constraint)

محاسبه انتگرال تابع

روش محاسبه ي مقدار تقريبي ، ميزان دقيق و ميزان خطا

فصل ۱۱)

افزودن توضيح به يك خانه

اضافه كردن توضيح

مشاهده ي يك توضيح

ويرايش و حذف توضيح

ويرايش نام كاربري

حفاظت از داده هاي يك كاربرگ

حفاظت از داده ها

مجوز ويرايش برخي خانه ها در حالت حفاظت شده

درخواست رمز عبور براي ويرايش سلول ها

حفاظت از ساختار يك كتاب كار

حفاظت كتاب كار

حذف حالت حفاظت از كتاب كار

به اشتراك گذاري يك كتاب كار با ديگران

اشتراك گذاري

مشاهده ي كاربران در حال استفاده از كتاب كار

اسكاي درايو (Sky Drive)

ساختن اسكاي درايو

ذخيره ي يك كتاب كار در اسكاي درايو

باز كردن كتاب كار ذخيره شده در اسكاي درايو

ارسال يك كتاب كار به شكل ضميمه ي ايميل

ارسال كتاب كار از طريق ايميل

محدوديت هاي فرستادن فايل ضميمه

فرستادن كتاب كار با نسخه ي Pdf 

ذخيره ي داده هاي Excel  بصورت يك صفحه ي وب

ذخيره بصورت صفحه ي وب

انتشار مجدد خودكار 

سازگار كردن كتاب كار با نسخه هاي قديمي Excel

نكات مربوط به سازگار كردن نسخه هاي مختلف

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آموزش Excel2013”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی سایت
طراحی سایتسئوسرویس و تعمیر کولر گازیاجاره ویلا - فروش ویلا - ویلا شمال